Ряд пророків

Верхній пророчий ряд Богородчанського іконостаса  творить барокове криволінійне завершення його загальної структури. Ряд складається із шести ікон у декоративних картушах неправильної форми.

Вони розташовані симетрично від центрального зображення - ікони Богородиці Втілення у медальйоні. При цьому дуже незвично - два довші картуші, в яких розміщено по три пророки кріпляться на дещо менших картушах, в яких представлено по дві півпостаті пророків. Фланкують їх два невеличкі медальйони із окремими зображеннями Захарії та Гедеона. Таким чином,  утворюється оригінальне пірамідальне завершення іконостаса.

Праворуч від Богородиці знаходиться ікона з пророками Мойсеєм, Даниїлом та Яковом, під нею - картуш з царем Давидом та пророком Єзекиїлом; ліворуч від центру - ікона з первосвящеником Аароном, пророками Авакумом та Єремією, під ними - картуш з царем Соломоном та пророком Ісайєю. З боків ряд фланкують дві ікони зі зображеннями пророків Захарії та Гедеона.

Цій пірамідальній структурі підпорядковане також завершення двох бічних вівтарів  із іконами «Успіння Богородиці» і «Вознесіння Ісуса Христа» з розірваними фронтонами вгорі, над якими у восьмигранних картушах, відповідно, зображено сцени «Коронування Богородиці» та «Старозавітня Трійця».

Пророчий ряд традиційно є верхнім рядом іконостаса, в якому розміщені зображення постатей Старого Завіту, в першу чергу, - пророків, але також царів, праотців та первосвящеників. У руках вони можуть тримати атрибути, - речі, які з ними якимось чином пов'язані, або ж сувої із фрагментами пророцтв чи літургічними текстами. Центральною іконою цього ряду є образ Богородиці Втілення. Загалом, цей ряд символізує сповнення старозавітньої обіцянки про народження Спасителя від Діви Марії, провіщене пророком Ісайєю: "Оце ж сам Господь дасть вам знак: Ось дівиця зачала, і породить сина і дасть йому ім'я Еммануїл." (Іс. 7,14).